ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 
Дата розміщення: 26.02.2018

Особлива інформація на 26.02.2018

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

26.02.2018Припинено повноваженняголова Наглядової ради Пекуровський Леонiд Йосиповичн/д, н/д, н/д10.991571
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 26.02.2018р. (Протокол № 23) прийнято рiшення припинити повноваження Голови Наглядової ради Пекуровського Леонiда Йосиповича у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Володiє 10,991571% в Статутному капiталi (кiлькiсть акцiй - 158837 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 21.04.2017р. по 26.02.2018р. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.
26.02.2018Припинено повноваженнячлен Наглядової радиПекуровський Iгор Леонiдовичн/д, н/д, н/д10.014462
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 26.02.2018р. (Протокол № 23) прийнято рiшення припинити повноваження Члена Наглядової ради Пекуровського Iгора Леонiдовича у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Володiє 10,014462% в Статутному капiталi (кiлькiсть акцiй - 144717 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 21.04.2017р. по 26.02.2018р. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.
26.02.2018Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиПекуровський Олександр Леонiдовичн/д, н/д, н/д4.072231
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 26.02.2018р. (Протокол № 23) прийнято рiшення припинити повноваження Члена Наглядової ради Пекуровського Олександра Леонiдовича у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Володiє 4,072231% в Статутному капiталi (кiлькiсть акцiй - 58847 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 21.04.2017р. по 26.02.2018р. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.
26.02.2018Припинено повноваженнячлен Наглядової ради Швець Андрiй Михайловичн/д, н/д, н/д10.337628
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 26.02.2018р. (Протокол № 23) прийнято рiшення припинити повноваження Члена Наглядової ради Швець Андрiя Михайловича у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Володiє 10,337628% в Статутному капiталi кiлькiсть акцiй - 149387 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 21.04.2017р. по 26.02.2018р. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.
26.02.2018Припинено повноваженнячлен Наглядової радиЖуравльова Ольга Валерiївнан/д, н/д, н/д2.63321
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 26.02.2018р. (Протокол № 23) прийнято рiшення припинити повноваження Члена Наглядової ради Журавльової Ольги Валерiївни у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Володiє 2,633210% в Статутному капiталi (кiлькiсть акцiй - 38052 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з 09.04.2014р. по 21.04.2017р. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.
26.02.2018Обраноголова Наглядової радиПекуровський Леонiд Йосиповичн/д, н/д, н/д10.991571
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 26.02.2018р. (Протокол № 23) та рiшенням засiдання наглядової ради вiд 26.02.2018р. (Протокол № 1) прийнято рiшення обрати Головою Наглядової ради Пекуровського Леонiда Йосиповича. Володiє 10,991571% в Статутному капiталi (кiлькiсть акцiй - 158837 шт.). Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПрАТ "Новатор-сервiс", директор. Посадова особа обрана строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.
26.02.2018Обраночлен Наглядової радиШвець Андрiй Михайловичн/д, н/д, н/д10.337628
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 26.02.2018р. (Протокол № 23) прийнято рiшення обрати Члена Наглядової ради Швець Андрiя Михайловича. Володiє 10,337628% в Статутному капiталi (кiлькiсть акцiй - 149387 шт.). Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПП "Ефiр-М", директор. Посадова особа обрана термiном на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.
26.02.2018Обраночлен Наглядової РадиПекуровський Iгор Леонiдович н/д, н/д, н/д10.014462
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 26.02.2018р. (Протокол № 23) прийнято рiшення обрати Члена Наглядової ради Пекуровського Iгора Леонiдовича. Володiє 10,014462% в Статутному капiталi (кiлькiсть акцiй - 144717 шт.). Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "Гранд", директор. Посадова особа обрана термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.
26.02.2018Обраночлен Наглядової радиПекуровський Олександр Леонiдовичн/д, н/д, н/д4.072231
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 26.02.2018р. (Протокол № 23) прийнято рiшення обрати Члена Наглядової ради Пекуровського Олександра Леонiдовича. Володiє 4,072231% в Статутному капiталi (кiлькiсть акцiй - 58847 шт.). Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "Чернiгiвпобутрадiотехнiка", з 2011 до 2016 року дизайнер, з 2017 року - менеджер (управитель) кафе. Посадова особа обрана термiном на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.
26.02.2018Обраночлен Наглядової радиКузьменко Валерiй Миколайовичн/д, н/д, н/д12684
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 26.02.2018р. (Протокол № 23) прийнято рiшення обрати Члена Наглядової ради Кузьменко Валерiя Миколайовича. Володiє 0,877736% в Статутному капiталi (кiлькiсть акцiй - 12684 шт.). Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: пенсiонер. Посадова особа обрана строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.