ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 
Дата розміщення: 20.03.2018

Особлива інформація на 20.03.2018

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про виплату дивідендів

N з/п

Дата вчинення дії

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн

Строк виплати дивідендів

Спосіб виплати дивідендів

1

2

3

4

5

116.03.201843352.40012.04.2018 - 26.08.2018безпосередньо акціонерам
Зміст інформації:
26.02.2018р. черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" (Протокол № 23) прийнято рiшення про виплату дивiдендiв за простими iменними акцiями Товариства. Засiданням Наглядової ради вiд 16.03.2018 року (Протокол № 3) встановлено дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 02.04.2018р. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв – 43352,40 грн. (0,03 грн.на одну просту акцiю). Строк виплати дивiдендiв: з 12 квiтня 2018 року по 26 серпня 2018 року. Спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам. Порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi. Виплати дивiдентiв здiйснюватимуться пiсля утримання податкiв, за заявою акцiонера, на поточний (картковий) рахунок акцiонера, поштовим переказом або готiвкою через касу товариства.