ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 
Дата розміщення: 15.04.2019

Особлива інформація на 15.04.2019

ВІДОМОСТІ

про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

N з/п

Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій

Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

115.04.2019Пекуровський Iгор Леонiдович-16.93449420.934273
Зміст інформації:
Дата отримання емiтентом iнформацiї вiд Центрального депозитрарiю цiнних паперiв - 15 квiтня 2019 року. 15 квiтня 2019 року iз Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерного товариства "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА", наданого ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", товариство отримало iнформацiю про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерного товариства, складено станом на 10.04.2019 року. Пакет акцiй Пекуровського Iгора Леонiдовича, у власностi якого знаходилось 244717 шт. простих iменних акцiй, що становило 16,934494% загальної кiлькостi акцiй та 16,934494% голосуючих акцiй Товариства, збiльшився шляхом прямого набуття на 57800 шт. простих iменних акцiй, що становить 3,999779% загальної кiлькостi акцiй та 3,999779% голосуючих акцiй i став дорiвнювати 302517 шт. простих iменних акцiй, що становить 20,934273% загальної кiлькостi акцiй та 20,934273% голосуючих акцiй. Пiдсумковий пакет голосуючих акцiй - 20,934273%.
215.04.2019Пекуровський Леонiд Йосипович-10.99157114.991349
Зміст інформації:
Дата отримання емiтентом iнформацiї вiд Центрального депозитрарiю цiнних паперiв - 15 квiтня 2019 року. 15 квiтня 2019 року iз Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерного товариства "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА", наданого ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", товариство отримало iнформацiю про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерного товариства, складено станом на 10.04.2019 року. Пакет акцiй Пекуровського Леонiда Йосиповича, у власностi якого знаходилось 158837 шт. простих iменних акцiй, що становило 10,991571% загальної кiлькостi акцiй та 10,991571% голосуючих акцiй Товариства, збiльшився шляхом прямого набуття на 57800 шт. простих iменних акцiй, що становить 3,999778% загальної кiлькостi акцiй та 3,999778% голосуючих акцiй i став дорiвнювати 216637 шт. простих iменних акцiй, що становить 14,991349% загальної кiлькостi акцiй та 14,991349% голосуючих акцiй. Пiдсумковий пакет голосуючих акцiй - 14,991349%.
315.04.2019Пекуровський Олександр Леонiдович-10.99226317.372394
Зміст інформації:
Дата отримання емiтентом iнформацiї вiд Центрального депозитрарiю цiнних паперiв - 15 квiтня 2019 року. 15 квiтня 2019 року iз Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерного товариства "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА", наданого ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", товариство отримало iнформацiю про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерного товариства, складено станом на 10.04.2019 року. Пакет акцiй Пекуровського Олександра Леонiдовича, у власностi якого знаходилось 158847 шт. простих iменних акцiй, що становило 10,992263% загальної кiлькостi акцiй та 10,992263% голосуючих акцiй Товариства, збiльшився шляхом прямого набуття на 92198 шт. простих iменних акцiй, що становить 6,380131% загальної кiлькостi акцiй та 6,380131% голосуючих акцiй i став дорiвнювати 251045 шт. простих iменних акцiй, що становить 17,372394% загальної кiлькостi акцiй та 17,372394% голосуючих акцiй. Пiдсумковий пакет голосуючих акцiй - 17,372394%.
415.04.2019Приватне акцiонерне товариство "Новатор-сервiс"1425217114.3796880
Зміст інформації:
Дата отримання емiтентом iнформацiї вiд Центрального депозитрарiю цiнних паперiв - 15 квiтня 2019 року. 15 квiтня 2019 року iз Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерного товариства "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА", наданого ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", товариство отримало iнформацiю про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерного товариства, складено станом на 10.04.2019 року. Пакет акцiй ПрАТ "Новатор-сервiс", у власностi якого знаходилось 207798 шт. простих iменних акцiй, що становило 14,379688% загальної кiлькостi акцiй та 14,379688% голосуючих акцiй Товариства, зменшився шляхом прямого вiдчудження на 207798 шт. простих iменних акцiй, що становить 14,379688% загальної кiлькостi акцiй та 14,379688% голосуючих акцiй i став дорiвнювати 0 шт. простих iменних акцiй, що становить 0,00% загальної кiлькостi акцiй та 0,00% голосуючих акцiй. Пiдсумковий пакет голосуючих акцiй - 0,00%.