ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 
Дата розміщення: 18.02.2020

Особлива інформація на 18.02.2020

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

17.02.2020Припинено повноваженняДиректорПекуровська Олена Миколаївна26259157285.300813
Зміст інформації:
За рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА" від 17.02.2020 року (протокол № 17) припинено повноваження директора Пекуровської Олени Миколаївни у зв'язку із закінченням строку повноважень. Володіє 5,300813% в Статутному капіталі емітента. Перебувала на посаді директора ПрАТ "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА" з 18.02.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
17.02.2020ОбраноДиректорПекуровська Олена Миколаївна26259157285.300813
Зміст інформації:
За рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА" від 17.02.2020 року (протокол № 17) переобрано на посаду директора Пекуровську Олену Миколаївну у зв'язку з переобранням. Володіє 5,300813% в Статутному капіталі емітента. Посади, які обіймала протягом останніх п'яти років: директор ПрАТ "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА". Посадова особа обрана терміном на три роки, з 18 лютого 2020 року до 17 лютого 2023 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.