ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 
Дата розміщення: 10.04.2014

Особлива інформація на 09.04.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нПрипинено повноваженняГолова Наглядової радиПекуровський Леонiд Йосиповичд/н, д/н, д/н10.9916
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 09.04.2014р. (Протокол № 19) прийнято рiшення припинити повноваження Голови Наглядової ради Пекуровського Леонiда Йосиповича у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Частка в статутному капiталi - 10,9916%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 18.02.2011р. по 09.04.2014р. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.
д/нПрипинено повноваженняЧлен Наглядової радиКузьменко Валерiй Миколайовичд/н, д/н, д/н0.8778
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 09.04.2014р. (Протокол № 19) прийнято рiшення припинити повноваження Члена Наглядової ради Кузьменко Валерiя Миколайовича у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Частка в статутному капiталi - 0,8778%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 18.02.2011р. по 09.04.2014р. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.
д/нПрипинено повноваженняЧлен Наглядової радиПекуровський Iгор Леонiдовичд/н, д/н, д/н10.0145
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 09.04.2014р. (Протокол № 19) прийнято рiшення припинити повноваження Члена Наглядової ради Пекуровського Iгора Леонiдовича у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Частка в статутному капiталi - 10,0145%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 18.02.2011р. по 09.04.2014р. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.
д/нПрипинено повноваженняЧлен Наглядової радиШвець Андрiй Михайловичд/н, д/н, д/н10.3377
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 09.04.2014р. (Протокол № 19) прийнято рiшення припинити повноваження Члена Наглядової ради Швеця Андрiя Михайловича у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Частка в статутному капiталi - 10,3377%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 18.02.2011р. по 09.04.2014р. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.
д/нПрипинено повноваженняЧлен Наглядової радиПекуровський Олександр Леонiдовичд/н, д/н, д/н4.0722
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 09.04.2014р. (Протокол № 19) прийнято рiшення припинити повноваження Члена Наглядової ради Пекуровського Олександра Леонiдовича у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Частка в статутному капiталi - 4,0722%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 18.02.2011р. по 09.04.2014р. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.
д/нПрипинено повноваженняГолова Ревiзiйної комiсiїШевченко Петро Михайловичд/н, д/н, д/н0.3665
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 09.04.2014р. (Протокол № 19) прийнято рiшення припинити повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Шевченка Петра Михайловича у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Частка в статутному капiталi - 0,3665%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 18.02.2011р. по 09.04.2014р. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.
д/нПрипинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiїЖуравльова Ольга Валерiївнад/н, д/н, д/н2.6333
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 09.04.2014р. (Протокол № 19) прийнято рiшення припинити повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Журавльову Ольгу Валерiївну у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Частка в статутному капiталi - 2,6333%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 18.02.2011р. по 09.04.2014р. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.
д/нПрипинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiїПекуровська Ольга Кузьмiвнад/н, д/н, д/н4.2604
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 09.04.2014р. (Протокол № 19) прийнято рiшення припинити повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Пекуровську Ольгу Кузьмiвну у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Частка в статутному капiталi - 4,2604%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 18.02.2011р. по 09.04.2014р. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.
д/нОбраноГолова Наглядової радиПекуровський Леонiд Йосиповичд/н, д/н, д/н10.9916
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 09.04.2014р. (Протокол № 19) та рiшенням засiдання наглядової ради вiд 09.04.2014р. (Протокол № 1) прийнято рiшення обрати Головою Наглядової ради Пекуровського Леонiда Йосиповича. Частка в статутному капiталi - 10,9916%. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПрАТ "Новатор-сервiс", директор. Посадова особа обрана термiном на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.
д/нОбраноЧлен Наглядової радиКузьменко Валерiй Миколайовичд/н, д/н, д/н0.8778
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 09.04.2014р. (Протокол № 19) прийнято рiшення обрати Члена Наглядової ради Кузьменка Валерiя Миколайовича. Частка в статутному капiталi - 0,8778%. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "IIЦ Новатор", директор. Посадова особа обрана термiном на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.
д/нОбраноЧлен Наглядової радиПекуровський Iгор Леонiдовичд/н, д/н, д/н10.0145
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 09.04.2014р. (Протокол № 19) прийнято рiшення обрати Члена Наглядової ради Пекуровського Iгора Леонiдовича. Частка в статутному капiталi - 10,0145%. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "Гранд", директор. Посадова особа обрана термiном на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.
д/нОбраноЧлен Наглядової радиШвець Андрiй Михайловичд/н, д/н, д/н10.3377
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 09.04.2014р. (Протокол № 19) прийнято рiшення обрати Члена Наглядової ради Швеця Андрiй Михайловича. Частка в статутному капiталi - 10,3377%. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПП "Ефiр-М", директор. Посадова особа обрана термiном на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.
д/нОбраноЧлен Наглядової радиПекуровський Олександр Леонiдовичд/н, д/н, д/н4.0722
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 09.04.2014р. (Протокол № 19) прийнято рiшення обрати Члена Наглядової ради Пекуровського Олександра Леонiдовича. Частка в статутному капiталi - 4,0722%. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "Чернiгiвпобутрадiотехнiка", дизайнер. Посадова особа обрана термiном на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.
д/нОбраноГолова Ревiзiйної комiсiїДубiна Наталiя Андрiївнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 09.04.2014р. (Протокол № 19) прийнято рiшення обрати Головою Ревiзiйної комiсiї Дубiну Наталiю Андрiївну. Частки в статутному капiталi не має. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПП "Ефiр-М", економiст. Посадова особа обрана термiном на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.
д/нОбраноЧлен Ревiзiйної комiсiїЖуравльова Ольга Валерiївнад/н, д/н, д/н2.6333
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 09.04.2014р. (Протокол № 19) прийнято рiшення обрати Члена Ревiзiйної комiсiї Журавльову Ольгу Валерiївну. Частка в статутному капiталi - 2,6333%. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "Чернiгiвпродсервiс", головний бухгалтер. Посадова особа обрана термiном на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.
д/нОбраноЧлен Ревiзiйної комiсiїПекуровська Ольга Кузьмiвнад/н, д/н, д/н4.2604
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 09.04.2014р. (Протокол № 19) прийнято рiшення обрати Члена Ревiзiйної комiсiї Пекуровську Ольгу Кузьмiвну. Частка в статутному капiталi - 4,2604%. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПрАТ "Новатор-сервiс", бухгалтер. Посадова особа обрана термiном на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.