ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Особлива інформація на 24.04.2017

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про виплату дивідендів

N з/п

Дата вчинення дії

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн

Строк виплати дивідендів

Спосіб виплати дивідендів

1

2

3

4

5

124.04.201743352.40023.05.2017 - 20.10.2017безпосередньо акціонерам
Зміст інформації:
21.04.2017р. черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" (Протокол № 22) прийнято рiшення про виплату дивiдендiв за простими iменними акцiями Товариства. Засiданням Наглядової ради вiд 24.04.2017 року (Протокл № 2) встановлено дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 12.05.2017р. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв – 43352,40 грн. (0,03 грн.на одну просту акцiю). Строк виплати дивiдендiв: з 23 травня 2017 року по 20 жовтня 2017 року. Спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам. Порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi здiйснюється пiсля утримання податкiв, за заявою акцiонера, на поточний (картковий) рахунок акцiонера або поштовим переказом.