ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 

Річний звіт за 2012 рік

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПрАТ "Страхове товариство "Гарантiя"
Організаційноправова форма ["234" - відсутнє у довіднику]
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34350086
Місцезнаходження Україна, Чернігівська область, -, м. Чернiгiв,, 14000, вул. Шевченка, буд.5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 396130
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.02.2008
Міжміський код та телефон (0462)77-99-95
Факс 777-070
Вид діяльності Страхування майна та автотранспорта
Опис Додаткової iнформацiї немає.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТОВ "АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНIЯ "НIЛ"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38054314
Місцезнаходження Українi, Чернігівська область, -, м.Чернiгiв,, 14037, вул. 50 рокiв ВЛКСМ, б. 14а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № 4511
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.02.2012
Міжміський код та телефон (0462)605-607
Факс 605-607
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис д/н
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Лотос"
Організаційноправова форма Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22823802
Місцезнаходження Україна, Чернігівська область, -, м.Чернiгiв,, 14005, вул. Горького, буд. 84, к. 111
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № 1319
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (0462) 65-18-63
Факс 65-18-63
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис д/н
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма ["233" - відсутнє у довіднику]
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Україна, ["00000" - відсутнє у довіднику], -, м. Київ,, 01001, вул. Б. Грiнченка, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 279-10-78
Факс 279-13-22
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис д/н
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Полiкомбанк"
Організаційноправова форма ["233" - відсутнє у довіднику]
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19356610
Місцезнаходження Україна, Чернігівська область, -, м. Чернiгiв,, 14005, вул. Київська, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 534060
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 09.06.2010
Міжміський код та телефон (0462) 60-42-48
Факс 60-42-48
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис д/н