ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА"
3.1.3. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 14030
3.1.5. Область, район Чернігівська область, -
3.1.6. Населений пункт м.Чернiгiв
3.1.7. Вулиця, будинок Одинцова, 9

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва А00 №583597
3.2.2. Дата державної реєстрації 26.12.1995
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ ЧЕРНIГIВСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 361270
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 361270

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛIКОМБАНК"
3.3.2. МФО банку 353100
3.3.3. Поточний рахунок 26007002015
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
-
3.3.5. МФО банку -
3.3.6. Поточний рахунок -

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
47.19 Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах
д/н д/н

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
д/нд/нд/нд/нд/н
Опис:
д/н

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/нд/н
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента