ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 

Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пекуровська Олена Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НМ, 238680, 01.12.2005, Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1971
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Чернiгiвпобутрадiотехнiка", помiчник директора
6.1.8. Опис Заробiтна плата сплачується вiдповiдно до контракту. Повноваження посадової особи визначенi у статутi товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась.


6.1.1. Посада Голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пекуровський Леонiд Йосипович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1943
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 42
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "IIЦ "Новатор", генеральний директор
6.1.8. Опис Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Винагорода сплачується згiдно Договору. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.


6.1.1. Посада Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кузьменко Валерiй Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1939
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 37
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "IIЦ "Новатор", директор
6.1.8. Опис Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Винагорода сплачується згiдно Договору. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.


6.1.1. Посада Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пекуровський Iгор Леонiдович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1969
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Гранд", директор
6.1.8. Опис Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Винагорода сплачується згiдно Договору. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.


6.1.1. Посада Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пекуровський Олександр Леонiдович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1972
6.1.5. Освіта** Професiйно-технiчна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА", дизайнер
6.1.8. Опис Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Винагорода сплачується згiдно Договору. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.


6.1.1. Посада Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Швець Андрiй Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1947
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 34
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПП "Ефiр-М", директор
6.1.8. Опис Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Винагорода сплачується згiдно Договору. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.


6.1.1. Посада Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ромаскевич Вiкторiя Володимирiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НМ, 083820, Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1976
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "ДIЯ - ПЛЮС", головний бухгалтер
6.1.8. Опис Заробiтна плата сплачується вiдповiдно до штатного розкладу. Повноваження посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась.


6.1.1. Посада Голова ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шевченко Петро Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1953
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**  
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Обласна державна ТРК, iнженер вищої категорiї
6.1.8. Опис Повноваження посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода не виплачується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.


6.1.1. Посада Член ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Журавльова Ольга Валерiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1968
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Чернiгiвпродсервiс", головний бухгалтер
6.1.8. Опис Повноваження посадової особи визначенi статутом Товаритсва. Винагорода не виплачується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.


6.1.1. Посада Член ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пекуровська Ольга Кузьмiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1971
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**  
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Новатор-сервiс", бухгалтер
6.1.8. Опис Повноваження посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагородане виплачується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ДиректорПекуровська Олена МиколаївнаНМ, 238680, 01.12.2005, Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi28.07.2000647894.483464789000
Голова наглядової радиПекуровський Леонiд Йосиповичд/н, д/н, д/н28.07.200015883710.9916158837000
Член наглядової радиКузьменко Валерiй Миколайовичд/н, д/н, д/н26.07.2000126840.877812684000
Член наглядової радиПекуровський Iгор Леонiдовичд/н, д/н, д/н28.07.200014471710.0145144717000
Член наглядової радиПекуровський Олександр Леонiдовичд/н, д/н, д/нд/н588474.072258847000
Член наглядової радиШвець Андрiй Михайловичд/н, д/н, д/нд/н14938710.3377149387000
Голова ревiзiйної комiсiїШевченко Петро Михайловичд/н, д/н, д/нд/н52970.36655297000
Член ревiзiйної комiсiїПекуровська Ольга Кузьмiвнад/н, д/н, д/нд/н615654.260461565000
Член ревiзiйної комiсiїЖуравльова Ольга Валерiївнад/н, д/н, д/нд/н380522.633238052000
Головний бухгалтерРомаскевич Вiкторiя ВолодимирiвнаНМ, 083820, 10.10.2002, Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областiд/н000000
Усього 694175 48.0373 694175 0 0 0