ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 

Річний звіт за 2012 рік

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ЗАТ "Новатор-сервiс"14252171Україна, Чернігівська область, -, 14000, м. Чернiгiв, пр-т Миру, буд. 1204.02.200220779814.3797207798000
ТОВ "ГРАНД"22823179Україна, Чернігівська область, -, 14000, м. Чернiгiв, пр-т Миру, буд. 1225.06.200720000013.8401200000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Пекуровський Леонiд Йосиповичд/н, д/н, д/н28.07.200015883710.9916158837000
Швець Андрiй Михайловичд/н, д/н, д/н31.07.200014938710.3377149387000
Пекуровський Iгор Леонiдовичд/н, д/н, д/н28.07.200014471710.0145144717000
Усього 860739 59.5636 860739 0 0 0