ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ПрАТ "Новатор-сервiс"14252171Україна, Чернігівська область, Деснянський, 14000, м. Чернiгiв, пр-т Миру, буд. 1220779814.3797207798000
ТОВ "ГРАНД"22823179Україна, Чернігівська область, Деснянський, 14000, м. Чернiгiв, пр-т Миру, буд. 1220000013.8401200000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Пекуровський Леонiд Йосиповичд/н, д/н, д/н15883710.9916158837000
Швець Андрiй Михайловичд/н, д/н, д/н14938710.3376149387000
Пекуровський Iгор Леонiдовичд/н, д/н, д/н14471710.0145144717000
Усього 860739 59.5635 860739 0 0 0

___________

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Заповнювати необов'язково.