ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17.04.200124/24/1/01Чернiгiвське теруправлiння ДКЦПФРUA4000093058Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.251445080361270100
Торгiвля цiнними паперами Товариства на внутрiшньому та зовнiшньому ринках протягом року не здiйснювалась. Цiннi папери емiтента не проходили процедуру лiстингу та делiстингу в звiтному роцi. Додатково акцiї не випускалися.