ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ПрАТ "Новатор-сервiс"14252171Україна, Чернігівська область, Деснянський, 14000, м. Чернiгiв, пр-т Миру, буд. 1220779814.37968814.379688207798000
ТВО "ГРАНД"22823179Україна, Чернігівська область, Деснянський, 14000, м. Чернiгiв, пр-т Миру, буд. 1220000013.84006413.840064200000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Пекуровський Леонiд йосиповичн/д, н/д, н/д15883710.99157110.991571158837000
Швець Андрiй Михайловичн/д, н/д, н/д14938710.3376280149387000
Пекуровський Iгор Леонiдовичн/д, н/д, н/д14471710.01446210.014462144717000
Усього 860739 59.563413 49.225785 860739 0 0 0

___________

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Заповнювати необов'язково.